מחול מודרני

ביטוי אישי וחופשי עם תנועות וירטואוזיות טכניות אשר באים לידי ביטוי על ידי שימוש ברגשות הרקדנים